DAVORIN TOME
fotografija / photography
avtor

 

Rojen sem bil v Ljubljani leta 1962, po izobrazbi sem biolog, zaposlen na Nacionalnem inštitutu za biologijo kot ekolog.
Amatersko se ukvarjam s fotografijo od leta 1975. Najraje fotografiram naravo. Ko pogledam svoj fotografski arhiv moram zapisati tudi, da je v njem največ fotografij ptic in pokrajine. V obdobju med 1995 in 2003 sem fotografijo obesil na klin, potem pa mi je digitalna revolucija dala novega zagona.
Digitalna tehnika fotografiranja (od fotografskega aparata do digitalne temnice) mi daje svobodo, ki je s filmom nikoli nisem doživel. Svobodo, da s sliko podoživim točno takšno podobo, kakršno sem videl v naravi s svojimi očmi in ne takšno, kakršno je zabeležila brezčutna tehnika. Ni več težav s tem, ali za motiv izbrati film, ki ima poudarjene rdeče tone ali film z bolj izrazitimi zelenimi barvami. Zdaj imam v aparatu oba. Nič več težav, ko je potrebno povečati občutljivost, da lahko nastavim primernejši čas osvetlitve. Zdaj imam v aparatu nepredstavljiv razpon občutljivosti. Z digitalno tehniko lahko bistveno lažje odpravim nekatere omejitve opreme, na primer majhen dinamičen obseg svetlobe, majhno globinsko ostrino, na mestu preverim osvetlitev posnetka, veliko bolj enostavno je urediti tudi kompozicijo slike. To pa vse pomeni, da se lahko med fotografiranjem osredotočim samo na objekt pred objektivom in njegove aktivnosti.
Fotografiram z aparati in objektivi Canon. Z opremo sem zelo zadovoljen, bistveno manj s količino časa, ki ga lahko preživim v naravi z aparatom na stojalu.
In, seveda, upam da vam je moja domača stran všeč.

I was born in Ljubljana (Slovenia) in 1962. I'm biologist by profession and work on National institute of biology as an ecologist.
I have been engaged in photography, as an amateur, since 1975. My favorite is nature photography. Though, browsing through my photo archive I must add, there are mostly pictures of birds and landscapes in it. During 1995 and 2003 I somehow lost interest for photography, afterwards digital revolution gave me a new start.
Digital photography (from camera to digital darkroom) gives me a freedom, which I never had during film years. Freedom to recreate the images exactly the way I saw them in the nature with my own eyes and not only to produce images as captured by feeling-less photographic equipment. No more problems, whether to take a film with more pronounced red colors or one with more faithful green colors for a specific object. Now I have both in the camera. No more problems when I need to boost ISO speed to change the exposure time as required. Now I have the unimaginable range of speeds in my camera. It is much easier to overpass limitations of the equipment, such as low dynamic range, narrow depth of field, to check the exposure of photo on spot, or to tailor the composition to the personal perfection. That all means that during photo season I can be focused only on the object in front of the lens and to whatever it is doing.
I use Canon cameras and lenses. I’m quite pleased with equipment I have, and I’m often depressed by lack of time I can spend in nature with camera on tripod.
And, of course, I hope you like my home page!

domov/home